Κριτική για τη «Ζάχαρη» του Dimitris Agartzidis από τον Κωνσταντίνο Μπούρα. «Απόδειξη πως όταν οι σύγχρονοι θεατράνθρωποι θέλουν και στρωθούν στη δουλειά μπορούν να δημιουργήσουν παραστατικά θεάματα (και ακροάματα, στην συγκεκριμένη περίπτωση) διεθνών προδιαγραφών». ΖΑΧΑΡΗ του Δημήτρη Αγαρτζίδη