Οδυσσέας του Τζαίημς Τζόυς | Πειραιώς 260 | Μέσα από δύο κεφάλαια ενός κορυφαίου μυθιστορήματος, η ομάδα Elephas Tiliensis και οι συντελεστές της παράστασης, κατόρθωσαν να επεξεργαστούν ένα δύσκολο κείμενο, να διασκευάσουν έναν τόσο σημαντικό συγγραφέα και να δημιουργήσουν στην ουσία ένα καινούργιο έργο βασισμένο στον «Οδυσσέα» του Τζέυμς Τζόυς, χωρίς να αποκόψουν τα σημαντικά στοιχεία του, το περιεχόμενό του, το νόημά του και, φυσικά, το ιδιαίτερο ύφος του. Φεύγοντας – και για τις επόμενες μέρες – τόσο το κείμενο της παράστασης όσο και πολλές από της σκηνές της ήταν ζωντανές στο μυαλό του θεατή, και αυτό ίσως να σημαίνει πως ο στόχος επετεύχθη. | mixgrill